Zbrojařská skupina Colt CZ kupuje českého výrobce munice Sellier & Bellot

Skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ) kupuje českého výrobce munice Sellier & Bellot. Uzavřela dohodu se společností CBC Europe S.à r.l. (CBC) o koupi stoprocentního podílu ve firmě.

Akcie podniku získá zbrojařský holding zaplacením 350 milionů dolarů, což je v přepočtu přes 7,8 miliardy korun, a novou emisí kmenových akcií Colt CZ, která povede k nabytí podílu CBC na základním kapitálu Colt CZ v přibližné výši 27 až 28 procent po skončení transakce. Zástupci Colt CZ to sdělili v tiskové zprávě.

Konečný podíl CBC v Colt CZ bude určený v závislosti na letošních auditovaných hospodářských výsledcích obou společností. Financování akvizice je naplánované kombinací hotovosti a dluhového financování. Transakce také podléhá schválení regulačních orgánů v různých zemích.

Colt CZ Group SE je česká holdingová společnost sídlící v Praze. Vznikla v lednu 2013, historie jejích značek však sahá mnohem dál. Skupina se zaměřuje především na výrobu palných zbraní. V říjnu 2020 dokončila společnost veřejnou nabídku akcií na Burze cenných papírů Praha.