Dřevěný krov – základní pojmy a druhy

Krov jako nosná konstrukce střechy patří k nejdůležitějším částem stavby. Přestože stavbu zhotovuje stavební firma, je dobré mít o něm alespoň základní poznatky. Pokud se chystáte stavět svépomocí, připravte se na to, že na některé typy krovů budete potřebovat odborníka. 

Základní části krovu jsou:

  • krokve – šikmé prvky, které určují tvar střechy a ukládají se na vaznice,
  • vaznice – horizontální nosníky, které přenášejí zatížení z krokví,  
  • sloupky – tvoří plnou vazbu a slouží jako podpora pro vaznice,
  • vzpěry – odlehčují konstrukci střechy zejména při velkých rozpětích, jedná se o šikmé prvky,
  • rozpěry – přenášejí tlak od vaznice, jsou to vodorovné části konstrukce,
  • vazné trámy – přenášejí zatížení od sloupků a vzpěr, nacházejí se v dolní části střechy,
  • kleštiny – slouží k zachycení vodorovného tahu,
  • pásky – šikmé prvky zajišťující tuhost krovu,
  • pomůrka – dřevěná část uložená na zdivu, ukládají se na ni krokve.

Druhy krovu

Krovy lze podle nosného systému rozdělit na vaznicové, hambálkové, vazníkové, rámové, samonosné střešní roviny či kombinované soustavy a jiné. Návrh krovu závisí na půdorysu, očekávaném zatížení konstrukce i využití podkroví. V praxi se nejvíce používá věznicový nebo hambálkový krov.

Z klasických krovů se nejvíce používá právě hambálkový. Důvodem je zejména to, že u tohoto typu se podkroví může využít jako obytný prostor. Hambálkový krov je vhodný i pro střechy se sklonem nad 30° a navíc je ekonomický. Takovou konstrukci byste ale měli dát do rukou odborníkům. Pokud máte dům s členitějším půdorysem, vhodnější bude vězníkový krov.

K věznicovým soustavám patří mimo jiné klasické krovy – ležatá nebo stojatá stolice. Stojatou stolici tvoří 1 – 3 vaznice, které podpírají krokve a nesou svislé sloupky. Sloupky pak přenášejí zatížení na vazný trám. Aby byl krov tuhý a staticky vyhovující, doplňují jej vzpěry a kleštiny. Ležatá stolice se liší tím, že vaznice jsou podpírány ležatými sloupky a konstrukce neobsahuje kleštiny ani vzpěry. Oba typy jsou vhodné také pro složitější půdorysy. Vězníkový krov lze zvládnout i svépomocí, z podkroví ale obytný prostor neuděláte.